Starfsmaður á skrifstofu

  • Vaka ehf
  • 24/08/2018
Fullt starf Skrifstofustörf

Um starfið

Menntunar- og hæfniskröfu

  • Góð almenn tölvukunnátta 
  • Reynsla af bókhaldi 
  • Sjálfstæð vinnubrögð 
  • Stundvísi og snyrtimennska
  • Þjónustulund og gott viðmót
  • Góð mannleg samskiptiFarið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Áhugasamir sendi inn umsókn á starf@vaka.is