Hjúkrunarfræðingur - Hefur þú áhuga á að vaxa í starfi?

  • Landspítali
  • v/Kleppsgarð 3, 104 Reykjavík
  • 02/09/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Við óskum eftir umsóknum hjúkrunarfræðinga í spennandi starf sem einkennist af vinnugleði, metnaði, skipulagi, sveigjanleika og sérfræðiþekkingu.

Á öryggis- og réttargeðdeild er veitt sérhæfð þjónusta í meðferð og umönnun einstaklinga með alvarleg geðræn einkenni vegna geðraskana og fíknivanda. Gagnreynd þekking, viðurkenndir verkferlar og hugmyndafræði batastefnunnar (Recovery model) ásamt hugmyndafræði um öruggar sjúkradeildir (Safewards model) er í fyrirrúmi. Tækifæri til sérhæfingar eru mörg og því spennandi vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á að dýpka þekkingu sína í geðhjúkrun innan krefjandi sérhæfingar undir handleiðslu sérfræðinga.

Vaktabyrðin er hófleg og unnið er markvisst að því að starfsumhverfið sé fjölskylduvænt í samvinnu við umsækjanda. Leitað er að hjúkrunarfræðingi sem hefur ástríðu fyrir hvetjandi og jákvæðum samskiptum með einlægni og heiðarleika að leiðarljósi.
Meðferðarnálgun er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers einstaklings. Öryggis- og réttargeðþjónustan hefur það markmið að auka öryggi og gæði þjónustunnar, efla skilvirkni og stöðugar umbætur.

Helstu verkefni og ábyrgð » Veita einstaklingshæfða geðhjúkrun
» Sinna uppvinnslu, mati og meðferð m.t.t. geðræns vanda einstaklinga
» Virk þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Þátttaka í umbótastarfi og þróun þjónustunnar

» Veita einstaklingshæfða geðhjúkrun
» Sinna uppvinnslu, mati og meðferð m.t.t. geðræns vanda einstaklinga
» Virk þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Þátttaka í umbótastarfi og þróun þjónustunnar

Hæfnikröfur » Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað.

Starfið er laust 15. október 2018 eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er eftir samkomulagi, um er að ræða dag og/eða vaktavinnu.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 01.10.2018 Nánari upplýsingar Guðmundur Sævar Sævarsson, gudmunds@landspitali.is, 825 3832 Sigríður Edda Hafberg, shafberg@landspitali.is, 543 4453 LSH Öryggisgeðdeild v/Kleppsgarð 3 104 Reykjavík