Aðstoðardeildarstjóri á heila- tauga- og bæklunarskurðdeild B6

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 06/09/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Leitum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga á hjúkrun skurðsjúklinga, stjórnun, ásamt gæða- og umbótastarfi til að taka að sér starf aðstoðardeildarstjóra. Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust 1. október 2018 eða eftir samkomulagi og veitist tímabundið til 2ja ára. Unnið er í vaktavinnu en gert er ráð fyrir að aðstoðardeildarstjóri sé a.m.k. 60% í dagvinnu.

Á heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild starfar kraftmikill hópur í þverfaglegu teymi og sinna sjúklingum eftir aðgerð á heila, mænu og taugum auk þjónustu við sjúklinga með stoðkerfisvandamál og eftir liðskiptaaðgerðir. Á deildinni er hafinn undirbúningur fyrir opnun hágæslueiningar.

Deildin er þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegra vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma og viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð » Nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og vinnur að skipulagningu á starfsemi deildar í samráði við hann
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deild
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

» Nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og vinnur að skipulagningu á starfsemi deildar í samráði við hann
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deild
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

Hæfnikröfur » Starfsreynsla í hjúkrun
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Starfsreynsla í hjúkrun
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 24.09.2018 Nánari upplýsingar Dröfn Ágústsdóttir, drofna@landspitali.is, 824 5946 Þórdís Wium, thordisw@landspitali.is, 824 5625 LSH Heila-, tauga- og bæklunarskurðdeild Fossvogi 108 Reykjavík