Aðstoðardeildarstjórar á skurðstofur H

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 07/09/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Þann 1. október næstkomandi sameinast skurðstofur kvennadeildar og skurðstofur Hringbraut í eina deild. Við óskum eftir tveimur framsæknum hjúkrunarfræðingum með framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileika í störf aðstoðardeildarstjóra á þessari nýju sameinuðu deild.

Á deildinni verða 13 skurðstofur þar sem fram fara kviðarholsaðgerðir, barna-, þvagfæra-, brjósthols- og augnskurðaðgerðir auk kvenaðgerða og aðgerðir tengdar fæðingarhjálp. Árlega eru þar framkvæmdar um 9000 skurðaðgerðir. Á deildinni koma til með að starfa um 100 starfsmenn, þar á meðal um 60 hjúkrunarfræðingar sem flestir eru sérmenntaðir í skurðhjúkrun, sjúkraliðar, sótthreinsitæknar, sérhæfðir starfsmenn og skrifstofumenn.

Deildin verður þátttakandi í tilraunaverkefni innan Landspítala um sveigjanlegt vinnufyrirkomulag hjúkrunarfræðinga í vaktavinnu, með undirbúnings- og frágangstíma ásamt viðbragðsvöktum sem hluta af vinnuskyldu. Markmið verkefnisins er að bæta mönnun og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á sólarhringsdeildum í bráðaþjónustu.

Starfshlutfall er 90-100% og veitast störfin frá 1. nóvember 2018 eða eftir samkomulagi. Ráðningarnar eru til tveggja ára. Aðstoðardeildarstjórar vinna a.m.k. 60% í dagvinnu en taka auk þess stakar vaktir á kvöldin, nóttunni og um helgar, auk bakvakta samkvæmt nýju vaktskipulagi deildar.

Helstu verkefni og ábyrgð » Eru nánustu samstarfsmenn deildarstjóra, skipuleggja starfsemi deildarinnar í samráði við hann og bera ábyrgð á rekstri og mönnun deildarinnar í fjarveru hans
» Sérstök ábyrgð á tileknum verkefnum sem viðkomandi er falið
» Eru leiðandi í umbótastarfi og framþróun skurðahjúkrunar á deildinni

» Eru nánustu samstarfsmenn deildarstjóra, skipuleggja starfsemi deildarinnar í samráði við hann og bera ábyrgð á rekstri og mönnun deildarinnar í fjarveru hans
» Sérstök ábyrgð á tileknum verkefnum sem viðkomandi er falið
» Eru leiðandi í umbótastarfi og framþróun skurðahjúkrunar á deildinni

Hæfnikröfur » Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Sérnám í skurðhjúkrun
» Afburða lipurð, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
» Áhugi á verkefnastjórnun, umbóta- og gæðastarfi
» Leiðtogahæfni og áhugi á stjórnun

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Sérnám í skurðhjúkrun
» Afburða lipurð, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
» Áhugi á verkefnastjórnun, umbóta- og gæðastarfi
» Leiðtogahæfni og áhugi á stjórnun

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 90 - 100% Umsóknarfrestur 26.09.2018 Nánari upplýsingar Helga Guðrún Hallgrímsdóttir, helgahal@landspitali.is, 824-0760 Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825-5136 LSH Skurðstofur H - rekstur Hringbraut 101 Reykjavík