Verkefnastjóri á nýframkvæmdadeild

 • Capacent
 • 07/09/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða verkefnastjóra í nýframkvæmdir og endurbætur eigna.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Starfssvið

 • Umsjón með nýframkvæmdum og endurbótum fasteigna- og gatnamannvirkja.
 • Gerð nýframkvæmdaáætlana.
 • Stýring framkvæmda.
 • Eftirlit með framkvæmdum.
 • Tilfallandi verkefni á umhverfis- og mannvirkjasviði.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í verk-, tækni- eða byggingarfræði, eða sambærilegt háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Þekking á gatna- og byggingaframkvæmdum er kostur.
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur.
 • Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði.
 • Hæfni til ákvarðanatöku og sjálfstæðra vinnubragða.
 • Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góð almenn tölvukunnátta kostur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta.
 • Gild ökuréttindi eru skilyrði.
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018

Sækja um starf

Nánari upplýsingar:

Lísbet Hannesdóttir

540 7114

lisbet.hannesdottir@capacent.is

Þóra Pétursdóttir

540 7125

thora.petursdottir@capacent.is

Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um 18.500. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlífi allan ársins hring. Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar við botn Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey og Hrísey hluti sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að samfélagi sem er gott til búsetu.