Lögfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu

 • Intellecta
 • 07/09/2018
Fullt starf Lögfræði

Um starfið

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum. Lögfræðingar Samkeppniseftirlitsins taka þátt í og bera ábyrgð á úrlausnum samkeppnismála á ýmsum sviðum atvinnulífsins ásamt því að sinna öðrum áhugaverðum verkefnum á sviði samkeppnisréttar. 

Helstu verkefni

 • Ábyrgð á og þátttaka í úrlausnum samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins
 • Greiningar á samkeppnisstöðu fyrirtækja
 • Eftirlit og greining markaða
 • Rannsóknir og gagnavinnsla
 • Skýrslu- og álitsgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði
 • Reynsla af samkeppnis- og/eða stjórnsýslumálum æskileg
 • Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
 • Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
 • Hæfni í samskiptum og þverfaglegri samvinnu
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í mæltu og rituðu máli

Aðrar upplýsingar

Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða lögfræðing á grundvelli auglýsingarinnar næstu sex mánuði eftir birtingu hennar.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Eva Ómarsdóttir, verkefna- og teymisstjóri hjá Samkeppniseftirlitinu (eva@samkeppni.is) í síma 585-0700.

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.