Læknakandídatar - Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri, Sjúkrahúsið á Akranesi og Heilsugæslan um land allt

  • Landspítali
  • Ármúla 1a, 108 Reykjavík
  • 08/09/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Auglýst eru störf læknakandídata á Íslandi. Um er að ræða starfsnám, sbr. reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi, nr. 467/2015, 4. gr.

Upphaf ráðningar miðast við 11. júní 2019 og hefst starf á klínískum deildum 18. júní eða skv. dagsetningum sem tilteknar eru í fylgiskjali með umsókn um kandídatsár. Markmiðið er að veita hnitmiðaða þjálfun og leiðsögn, samkvæmt marklýsingu á viðurkenndri heilbrigðisstofnun, þannig að kandídatinn öðlist reynslu og færni til að geta starfað fagmannlega sem öruggur læknir. Starfsnámið fer fram undir ábyrgð framkvæmdastjóra lækninga á viðkomandi stofnun.

Til þess að kandídat í læknisfræði geti fengið lækningaleyfi, skal hann að prófi loknu hafa unnið klínískt starf sem kandídat í samtals 12 mánuði á viðurkenndum heilbrigðisstofnunum. Þar af skal hann starfa a.m.k. 4 mánuði á lyflækningadeild, 2 mánuði á skurðlækningadeild og/eða bráðadeild og 4 mánuði á heilsugæslustöð. Tveir mánuðir teljast sem tímabil utan skyldumánaða og geta kandídatar komið með óskir vegna þess.

Helstu verkefni og ábyrgð » Almenn kandídatsstörf og vaktir eftir því sem við á
» Læknakandídatar starfa á ábyrgð yfirlæknis og undir leiðsögn sérfræðilækna

» Almenn kandídatsstörf og vaktir eftir því sem við á
» Læknakandídatar starfa á ábyrgð yfirlæknis og undir leiðsögn sérfræðilækna

Hæfnikröfur » Próf í læknisfræði frá viðurkenndum háskóla
» Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót
» Gott vald á íslenskri tungu

» Próf í læknisfræði frá viðurkenndum háskóla
» Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót
» Gott vald á íslenskri tungu

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Sérstök mats- og hæfisnefnd metur hvaða stofnanir og svið/deildir geta tekið á móti kandídötum. Nefnd um niðurröðun á kandídatsár gerir tillögu að blokkarskipulagi en ráðningavald er í höndum hverrar stofnunar fyrir sig.

VARÐANDI UMSÓKNIR UM KANDÍDATSÁR Á ÍSLANDI:
Umsækjendur sendi rafræna umsókn með lágmarksupplýsingum, en vísi að öðru leyti í póstlögð skjöl.
Umsóknum fylgi eftirtalin skjöl sem skulu öll sendast í bréfpósti (ekki rafrænt) til nefndar um skipulag námsblokka læknakandídata, b.t. Sigrúnar Ingimarsdóttur, menntadeild, Landspítala, Ármúla 1a, 108 Reykjavík

a) Ferilskrá með upplýsingum um menntun, starfsreynslu, vísindastörf og annað sem umsækjandi telur að skipti máli.

b) Frumrit eða staðfest afrit af einkunnum.
Óskað er eftir bæði BSc- og kandídatseinkunnum ef boðið er upp á slíkt, eins og t.d. í Háskóla Íslands.

c) Staðfesting á læknaprófi eða áætluðum námslokum.
Fyrir nema í HÍ þá fást frumrit af BSc- og kandídatseinkunnum hjá þjónustuborðinu, Háskólatorgi. Óskið sérstaklega eftir að staðfesting á áætluðum námslokum komi þar fram.

d) Meðmæli frá a.m.k. tveimur meðmælendum sem þekkja vel til nema í starfi (eða námi).
Sendist beint í tölvupósti (sigruni@landspitali.is) eða bréfpósti til nefndar um skipulag námsblokka læknakandídata (sjá ofar).
Staðlaða spurningalista er að finna á eftirfarandi slóðum:
http://www.landspitali.is/medmaelikandidata
http://www.landspitali.is/medmaelikandidata/enska
http://www.landspitali.is/medmaelikandidata/danska

e) Tvö eintök af fylgiskjali með umsókn um kandídatsár á Íslandi 2019-2020. Sjá fylgiskjal hér fyrir neðan. Í skjalinu komi m.a. fram óskir um námsstofnun, námsblokkir, heilsugæsluhluta og tímabil utan skyldumánaða. Athugið að skila þarf þremur eintökum ef óskað er eftir því að skipta sjúkrahússhluta kandídatsársins milli tveggja spítala, sjá athugasemd hér fyrir neðan.

Athugið: Aðeins er hægt að skipta sjúkrahúshluta kandídatsársins á milli tveggja stofnana. Þeir sem óska eftir því sendi tvö sett af öllum umsóknargögnum. Nóg er að senda eitt sett með frumritum og ljósrit af hinu settinu.

Nánari upplýsingar veita
Hannes Petersen (SAk) - hp1108@sak.is - 463 0100
Sigrún Ingimarsdóttir (LSH) - sigruni@landspitali.is - 543 1475
Gerður Aagot Árnadóttir (Hg) - gerdur.aagot.arnadottir@heilsugaeslan.is - 513 5500
Þórir Bergmundsson (HVE) - thorir.bergmundsson@hve.is - 432 1000 Fylgiskjal með umsókn um kandídatsár á Íslandi 2019-2020

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 01.10.2018 Nánari upplýsingar Sigrún Ingimarsdóttir, sigruni@landspitali.is, 543 1475 LSH Menntadeild Ármúla 1a 108 Reykjavík