Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs

  • Ríkisendurskoðun
  • 14/09/2018
Fullt starf Stjórnendur

Um starfið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni eru að stýra tíu manna liðsheild, stefnumótun og skipulagning verkefna, áætlanaðagerð, gæðastýring og samskipti við stofnanir og ráðuneyti.

Hæfnikröfur
Grunnkröfur eru: 
- Frumkvæði og metnaður 
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
- Geta til að vinna undir álagi 
- Góð almenn tölvukunnátta 

Frekari hæfnikröfur eru: 
- Viðeigandi háskólamenntun 
- Reynsla af stjórnunarstörfum 
- Reynsla og/eða þekking á stjórnsýslu og rekstri hins opinbera 
- Góðir greiningarhæfileikar 
- Góð innsýn í íslenskt þjóðlíf 
- Þekking á fjárhagskerfum hins opinbera (Orra) 
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem Starfsmannafélag Ríkisendurskoðunar hefur gert.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi. Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningar. Upplýsingar um störfin veita mannauðsstjóri og ríkisendurskoðandi á starf@rikisendurskodun.is.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 08.10.2018