Sérfræðingar á endurskoðunarsvið

  • Ríkisendurskoðun
  • 14/09/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf

Um starfið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í störf sérfræðinga á endurskoðunarsviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni felast í endurskoðun á reikningsskilum ríkisaðila, könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í gerð annarra úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Þátttaka í teymisvinnu, samstarf við ýmsa aðila og ábyrgð á afmörkuðum verkefnum.

Hæfnikröfur
Grunnkröfur eru: 
- Frumkvæði og metnaður 
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
- Geta til að vinna undir álagi 
- Góð almenn tölvukunnátta 

Frekari hæfnikröfur eru: 
- Löggilding í endurskoðun, meistarapróf/cand.oecon á sviði endurskoðunar og reikningshalds eða viðskiptafræði 
- Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum 
- Reynsla og/eða þekking á rekstri og fjármálastjórn 
- Þekking á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál 
- Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra) er kostur 
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem Starfsmannafélag Ríkisendurskoðunar hefur gert.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi.

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningar. Upplýsingar um störfin veita mannauðsstjóri og ríkisendurskoðandi á starf@rikisendurskodun.is.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 08.10.2018