Kerfisstjóri á tækni- og þróunarsvið

  • Ríkisendurskoðun
  • 14/09/2018
Fullt starf Stjórnendur Upplýsingatækni

Um starfið

Ríkisendurskoðandi leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf kerfisstjóra á tækni- og þróunarsviði. Miklar breytingar eru nú fram undan hjá embættinu, ný stefnumótun er að hefjast og tækniumhverfi og starfsaðstaða verður löguð að breyttum þörfum. Er því tækifæri fyrir kraftmikla einstaklinga til að slást í hóp reynslumikilla starfsmanna sem hluti af sterkri liðsheild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Helstu verkefni felast í daglegum rekstri á net-, síma- og tölvukerfum embættisins, notendaaðstoð, uppsetning og viðhald á vélbúnaði starfsmanna svo og afritataka, gagnaflutningar og öryggismál. 

Hæfnikröfur
Grunnkröfur eru: 
- Frumkvæði og metnaður 
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
- Geta til að vinna undir álagi 
- Góð almenn tölvukunnátta 

Frekari hæfnikröfur eru: 
- Menntun sem nýtist í starfi 
- Löng reynsla af kerfisstjórn, netrekstri og notendaaðstoð 
- Rík þjónustulund 
- Þekking á Exchange, SQL, Microsoft Office og fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (Orra) 
- Reynsla af uppsetningu vél- og hugbúnaðar og þjónustu við notendur 
- Reynsla af afritunarlausnum er kostur 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem Starfsmannafélag Ríkisendurskoðunar hefur gert.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. 

Umsóknir skulu fylltar út á Starfatorgi. Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2018. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningar. Upplýsingar um störfin veita mannauðsstjóri og ríkisendurskoðandi á starf@rikisendurskodun.is.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 08.10.2018