Mannauðsstjóri aðgerðasviðs

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 05/10/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Landspítali auglýsir eftir öflugum einstaklingi, með mikla reynslu af mannauðsmálum, í starf mannauðsstjóra aðgerðasviðs.

Mannauðsstjóri sviðs sinnir ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur og starfsfólk sviðsins í öllum verkþáttum mannauðsmála, þ.e. í mönnun, þjálfun og starfsþróun, endurgjöf, kjaramálum, samskiptum, heilsu og öryggi, í samræmi við stefnu Landspítala og þarfir og áherslur stjórnunareininga hverju sinni.

Á aðgerðasviði eru skurðstofur, svæfingardeildir, gjörgæsludeildir, dauðhreinsun, speglunardeild og Blóðbankinn. Starfsmenn eru um 600 í 450 stöðugildum og velta sviðsins er 8,7 milljarðar króna.

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem brennur fyrir málstað spítalans og sem hefur þekkingu og reynslu af starfssviðinu. Starfið er ábyrgðarmikið og krefjandi og reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika. Mannauðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra aðgerðasviðs en ber einnig ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra mannauðssviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð » Mönnun, öflun umsækjenda, framkvæmd ráðningaferla og móttaka
» Fræðslumál og starfsþróun
» Launasetning, innleiðing stofnana- og kjarasamninga
» Upplýsingastreymi og úrvinnsla samskiptamála
» Vinnuvernd, heilsa og öryggi starfsmanna
» Innleiðing breytinga og verklags í mannauðsmálum á sviðinu.
» Þátttaka í stefnumótun og samræmingu mannauðsmála Landspítala

» Mönnun, öflun umsækjenda, framkvæmd ráðningaferla og móttaka
» Fræðslumál og starfsþróun
» Launasetning, innleiðing stofnana- og kjarasamninga
» Upplýsingastreymi og úrvinnsla samskiptamála
» Vinnuvernd, heilsa og öryggi starfsmanna
» Innleiðing breytinga og verklags í mannauðsmálum á sviðinu.
» Þátttaka í stefnumótun og samræmingu mannauðsmála Landspítala

Hæfnikröfur » Þekking og reynsla af mannauðsstjórnun
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi; viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun eða sambærileg menntun æskileg
» Leiðtoga- og skipulagshæfni
» Færni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og lausnamiðun
» Góð færni í tjáningu og rituðu máli, á íslensku og ensku

» Þekking og reynsla af mannauðsstjórnun
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi; viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun eða sambærileg menntun æskileg
» Leiðtoga- og skipulagshæfni
» Færni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og lausnamiðun
» Góð færni í tjáningu og rituðu máli, á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Um er að ræða fullt starf. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starfið.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 26.10.2018 Nánari upplýsingar Vigdís Hallgrímsdóttir, vigdisha@landspitali.is, 825 3502 Ásta Bjarnadóttir, astabj@landspitali.is, 899 6063 LSH Skrifstofa aðgerðasviðs Fossvogi 108 Reykjavík