Forstöðumaður

 • Reykjavíkurborg
 • Miðgarður, Gylfaflöt 5
 • 05/10/2018
Fullt starf

Um starfið

Íbúðakjarni Mururima 4

Miðgarður, þjónustumiðstöð auglýsir eftir forstöðumanni í íbúðakjarna fatlaðs fólks. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa.
 • Stjórnun og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins.
 • Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfsmannastefnu.
 • Samstarf við íbúa, aðstandendur og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.
 • Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna.
 • Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu við fatlað fólk.

Hæfniskröfur

 • Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði félags-, mennta- eða heilbrigðisvísinda.
 • Þekking og reynsla af starfi með fötluðu fólki.
 • Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfni.
 • Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 22.10.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Velferðarsvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir í síma 411-1400 og tölvupósti ingibjorg.th.sigurthorsdottir@reykjavik.is.

Miðgarður
Gylfaflöt 5
112 Reykjavík