Íþrótta- og verkefnastjóri Handknattleiksfélag Kópavogs

  • HK
  • 05/10/2018
Fullt starf Líkamsrækt Sérfræðingar

Um starfið

Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum íþrótta- og verkefnastjóra í 100% starf.

Starfssvið:
• Að stuðla að metnaðarfullu og faglegu starfi félagsins.
• Veita leiðsögn um íþróttastefnu HK, umsjón með framkvæmd og eftirfylgni.
• Samskipti við allar deildir HK, foreldra, iðkendur, sérsambönd og önnur félög ásamt skóla- og frístundasviði bæjarins.
• Úthlutun æfingatíma í samráði við framkvæmdastjóra.
• Skipulagning sumarnámskeiða og íþróttaskóla HK.
• Aðstoða deildir og foreldraráð við skipulagningu fjáraflanna, mótahalds og annara viðburða á vegum félagsins.
• Umsjón með fræðslu- og forvarnastarfi.
• Umsjón með heimasíðu.
• Önnur störf sem stjórn eða framkvæmdastjóri leggur fyrir á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Háskólapróf og/eða mikil reynsla sem nýtist í starfi.
• Drifkraftur og hæfni til að leiða verkefni og/eða hópa.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking á starfsemi íþróttafélaga.
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti er skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Carla framkvæmdastjóri félagsins, hannacarla@hk.is.

Samkvæmt lögum ÍSÍ verða umsækjendur að skila inn sakavottorði eða heimila félaginu að óska eftir því.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.