Leikskólakennari/leiðbeinandi - Ártúnsskóli

  • Reykjavíkurborg
  • Ártúnsskóli, Árkvörn 4
  • 08/10/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Ártúnsskóli - Leikskóli

Leikskólakennari/leiðbeinandi óskast til starfa í leikskóladeild Ártúnsskóla.

Leikskólinn er þriggja deilda leikskóli við Árkvörn 4, 110 Reykjavík en í leikskólanum dvelja 66 börn við leik og stöf. Ártúnsskóli er samrekinn leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í leik og starfi. Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Einkunnarorð skólans eru Árangur-Virðing-Vellíðan. Stefnt er að framúrskarandi árangri, virðing borin fyrir fólki og umhverfi og fjölbreytileikanum fagnað. Skólinn leggur áherslu á heildstæða móðurmálskennslu, umhverfismennt og útikennslu, heilsueflingu, sköpun og lífsleikni.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

  • * Leikskólakennaramenntun.
  • * Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskilega.
  • * Færni í samskiptum.
  • * Frumkvæði í starfi.
  • * Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • * Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 20.10.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rannveig Andrésdóttir í síma 4117676 og tölvupósti rannveig.andresdottir@rvkskolar.is.

Ártúnsskóli
Árkvörn 4
110 Reykjavík