Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi - Rofaborg

 • Reykjavíkurborg
 • Rofaborg, Skólabæ 6
 • 09/10/2018
Fullt starf / hlutastarf Önnur störf

Um starfið

Leikskólinn Rofaborg

Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða aðili með aðra uppeldismenntun óskast til starfa við sérkennslu í leikskólanum Rofaborg. Starfið felst í stuðningi við börn í daglegu starfi sem er unnið undir handleiðslu sérkennslustjóra, deildarstjóra og í samvinnu við annað starfsfólk deildarinnar.

Rofaborg er fimm deilda leikskóli í Árbæjarhverfi þar sem dvelja um 104 börn á 5 aldurskiptum deildum. Einkunnarorð leikskólans eru leikur - gleði - vinátta. Undanfarin ár hefur leikskólinn verið að þróa starfið með elstu börnunum með áherslu á læsi og stærðfræði í gegnum leik. Útikennsla í Elliðarárdalnum, hreyfing og myndlist eru jafnframt ríkur þáttur í starfinu. Í Rofaborg starfar kraftmikill og samhentur starfsmannahópur sem vantar starfsmann í sitt lið.

Um er að ræða 75-100% starf sem er laust nú þegar.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Sinna kennslu og þjálfun barna með sérþarfir.
 • Taka þátt í daglegu starfi deildarinnar.
 • Sitja teymisfundi með fagaðilum og sitja deildarfundi.
 • Skipuleggja og endurmeta þjálfunaráætlanir í samvinnu við sérkennslustjóra.
 • Annað sem til fellur í starfi viðkomandi deildar.

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur uppeldismenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg.
 • Reynsla af sérkennslu æskileg.
 • Færni í samskiptum.
 • Frumkvæði í starfi.
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Góð íslenskukunnátta er skilyrði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall: 75%
Umsóknarfrestur: 22.10.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Gyða Björnsdóttir í síma 567-2290 og tölvupósti thorunn.gyda.bjornsdottir@reykjavik.is.

Rofaborg
Skólabæ 6
110 Reykjavík