Hjúkrunarfræðingur - Barnaspítali Hringsins

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 10/10/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á bráðamóttöku barna 20D á Barnaspítala Hringsins. Boðið er upp á góða starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi. Á deildinni er lögð áhersla þverfaglega samvinnu, með starfsánægju og fagmennsku að leiðarljósi. Við viljum vera í fararbroddi í þjónustu, kennslu og vísindum.

Bráðamóttaka barna er tilvísunarmóttaka þar sem hlutverk hjúkrunar er að taka á móti veikum börnum og unglingum að 18 ára aldri, greina vandamál þeirra og veita fyrstu meðferð.
Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Þar er veitt fjölbreytileg heilbrigðisþjónusta sem krefst mikillar sérhæfingar.

Helstu verkefni og ábyrgð Starf á bráðamóttöku barna er mjög fjölbreytt og er m.a. fólgið í móttöku, mati á ástandi, fyrstu meðferð bráðveikra og eftirliti með skjólstæðingum í allt að sólarhring.

Starf á bráðamóttöku barna er mjög fjölbreytt og er m.a. fólgið í móttöku, mati á ástandi, fyrstu meðferð bráðveikra og eftirliti með skjólstæðingum í allt að sólarhring.

Hæfnikröfur » Faglegur metnaður í starfi
» Góð samstarfs- og samskiptahæfni og jákvætt viðmót
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Faglegur metnaður í starfi
» Góð samstarfs- og samskiptahæfni og jákvætt viðmót
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum. Um er að ræða 1,5 stöðugildi.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Unnið er í vaktavinnu og verður ráðið í starfið frá 1. desember 2018 eða skv. nánara samkomulagi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 60 - 100% Umsóknarfrestur 05.11.2018 Nánari upplýsingar Ingileif Sigfúsdóttir, ingilsig@landspitali.is, 543 3705/ 534 3730 LSH Bráðamóttaka BH Hringbraut 101 Reykjavík