Starfsmaður - Spennandi og þroskandi starf fyrir áhugasama í samfélagsgeðteymi geðsviðs

  • Landspítali
  • Reynimel 55, 101 Reykjavík
  • 11/10/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Starfsmaður óskast til starfa í samfélagsgeðteymi geðsviðs Landspítala. Um er að ræða 100% starf fyrir sjúkraliða eða félagsliða. Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Megin verkefni samfélagsgeðteymis er að veita fólki sem greinst hefur með alvarlegar geðraskanir og aðstandendum þeirra fjölfaglega og einstaklingsmiðaða þjónustu. Þjónustan byggir á batamiðaðri hugmyndafræði og aðstoðar fólk við að rjúfa félaglega einangrun og hvetur til virkar þátttöku og ábyrgðrar á eigin bata.

Helstu verkefni og ábyrgð » Virk þátttaka í fjölfaglegri þjónustu og meðferð skjólstæðinga teymis
» Málastjórnun og þverfaglegt samstarf
» Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur
» Ýmis fjölþætt verkefni og þátttaka í umbótastarfi

» Virk þátttaka í fjölfaglegri þjónustu og meðferð skjólstæðinga teymis
» Málastjórnun og þverfaglegt samstarf
» Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur
» Ýmis fjölþætt verkefni og þátttaka í umbótastarfi

Hæfnikröfur » Starfsréttindi sjúkraliða eða félagsliðamenntun
» Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi
» Jákvætt hugarfar, metnaður og áhugi á að starfa í þverfaglegu teymi er æskilegur
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

» Starfsréttindi sjúkraliða eða félagsliðamenntun
» Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi hugsun og frumkvæði í starfi
» Jákvætt hugarfar, metnaður og áhugi á að starfa í þverfaglegu teymi er æskilegur
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starfið.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi (ef sjúkraliði)

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 05.11.2018 Nánari upplýsingar Arndís Vilhjálmsdóttir, arndisv@landspitali.is, 543 4643 Helga Sif Friðjónsdóttir, helgasf@landspitali.is, 824 5973 LSH Samfélagsgeðteymi Reynimel 55 101 Reykjavík