kefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

  • Reykjavíkurborg
  • 12/10/2018
Fullt starf Hönnun/Arkitektúr Sérfræðingar

Um starfið

Verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa

Skipulagsfulltrúi

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík óskar eftir að ráða arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagfræðing í verkefnastjórn hjá embættinu. 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjóra til starfa hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík. Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, embættisafgreiðslum í umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á stefnumótun og ákvörðunum ráðsins.

Við leitum að öflugum starfsmanni með þekkingu og reynslu af skipulagsvinnu sem hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð og er mjög fær í teymisvinnu. Vinnan krefst víðtækrar faglegrar þekkingar, skipulagshæfni, frumleika og nákvæmni. Um er að ræða starf í skapandi og faglegu starfsumhverfi með nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna að fjölbreyttum verkefnum sem varða skipulag byggðar og borgarumhverfis með vistvæn sjónarmið að leiðarljósi.
• Verkefnisstjórn, teymisvinna og umsjón með viðamiklum verkefnum og skipulagsáætlunum.
• Gerð umsagna vegna skipulagserinda og byggingarleyfisumsókna. 
• Greiningarvinna og undirbúningur skipulagsvinnu í grónum hverfum. 
• Samskipti, ráðgjöf og samráð við íbúa, hagsmunaaðila, ráðgjafa og stofnanir, nefndir og ráð, skrifstofur og deildir innan og utan borgarkerfis um hverfisskipulagsmál. 
• Umsjón með og þátttaka í verkefnateymum á vegum skipulagsfulltrúa og/eða umhverfis- og skipulagssviðs.
• Ýmis tilfallandi verkefni tengd skipulags- og umhverfismálum borgarinnar sem eru á verksviði embættis skipulagsfulltrúa.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun í samræmi við 5.mgr. 7.gr. skipulagslaga nr.123/2010.
• Reynsla af deiliskipulagsgerð og málsmeðferð skipulagsáætlana er kostur. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Hæfni til framsetningar og greiningar á flóknum gögnum. 
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til að vinna sjálfstætt. 
• Geta unnið vel undir álagi. 
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist skrifstofustörfum og þekking á hönnunar-, umbrots-, og teikniforritum.
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.

Samstarfsaðilar eru sérfræðingar hjá skipulagsfulltrúa og umhverfis- og skipulagssviði, fagaðilar, fagráð og kjörnir fulltrúar, önnur svið og stofnanir Reykjavíkurborgar, starfsmenn ríkisstofnana,viðskiptavinir og önnur sveitarfélög. 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og FÍN

Starfshlutfall100%Umsóknarfrestur29.10.2018RáðningarformÓtímabundin ráðningNúmer auglýsingar5952Nafn sviðsUmhverfis- og skipulagssviðNánari upplýsingar um starfið veitir Björn Axelsson í tölvupósti bjorn.axelsson@reykjavik.isSkipulagsfulltrúiSkipulagsfulltrúiBorgartúni 12-14105 Reykjavík

SÆKJA UM STARF