HJÚKRUNARFRÆÐINGUR - EMBÆTTI LANDLÆKNIS

  • Hagvangur
  • 12/10/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Hjúkrunarfræðingur vinnur að eftirlitsmálum og tengdum verkefnum í samræmi við skyldur embættisins. Starfið tilheyrir sviði eftirlits og gæða og heyrir undir sviðsstjóra þess.

Helstu verkefni:
• Móttaka, utanumhald og þátttaka í meðferð kvartana og skyldra erinda vegna heilbrigðisþjónustu
• Þátttaka í úrvinnslu mála, sérstaklega þar sem þekking á hjúkrunarfræði kemur að notum
• Þátttaka í eftirliti með heilbrigðisstofnunum
• Samskipti við heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisstofnanir og stjórnvöld vegna eftirlitsmála
• Önnur verkefni að beiðni landlæknis og sviðsstjóra
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í hjúkrunarfræði
• Víðtæk starfsreynsla innan heilbrigðisþjónustu
• Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og ritfærni
• Gott vald á íslensku og ensku
• Skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum er nauðsynleg

 

Laun eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Embættið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum ef svo ber undir. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.
 

Embætti landlæknis sinnir fjölmörgum lögbundnum verkefnum sbr. lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. Frekari upplýsingar um embættið er að finna á heimasíðu þess, landlaeknir.is.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 30. október 2018Sækja um