FJÁRMÁLASTJÓRI - EMBÆTTI LANDLÆKNIS

  • Hagvangur
  • 12/10/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf Stjórnendur

Um starfið

Fjármálastjóri starfar á sviði rekstrar og þjónustu og heyrir undir sviðsstjóra þess. Sviðið ber ábyrgð á innri rekstri embættisins. Starfið felur í sér fjölbreyttar áskoranir um að ná þeim markmiðum sem embættið hefur sett sér.

 

Helstu verkefni:
• Fjármálastjórnun og reikningshald
• Gerð fjárhagsáætlunar og fjárhagslegt eftirlit
• Samningagerð
• Umsýsla sjóða sem heyra undir embættið
• Umsjón með húsnæði og eignum
• Þátttaka í stefnumótun
• Önnur verkefni sem sviðsstjóri eða landlæknir felur fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun er nauðsynleg
• Þekking á lögum um opinber fjármál
• Þekking eða reynsla af samninga- og útboðsgerð
• Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
• Hæfni og lipurð í samskiptum er nauðsynleg
• Skipulagshæfni, öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Laun eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Embættið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum ef svo ber undir. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Embætti landlæknis sinnir fjölmörgum lögbundnum verkefnum sbr. lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. Frekari upplýsingar um embættið er að finna á heimasíðu þess, landlaeknir.is.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 30. október 2018