Starf lögfræðings hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu

  • Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytið
  • 12/10/2018
Fullt starf Lögfræði

Um starfið

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi lögfræðingi sem hefur áhuga á málefnum ráðuneytisins og innviðauppbyggingu samfélagsins til að starfa með okkur. Starfið heyrir undir skrifstofu samgangna sem fer með samgöngumál og samgönguöryggi. Í starfinu felst m.a. stefnumótun á málefnasviðum skrifstofunnar, samning frumvarpa, reglugerða og svörun erinda. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi.
• A.m.k. 3ja ára haldbær reynsla af lögfræðistörfum. 
• Góð almenn þekking á málefnum ráðuneytisins. 
• Þekking á siglingamálum, eða öðrum samgöngumálum kostur.
• Þekking á Evrópurétti kostur.
• Þekking eða reynsla af stefnumótun æskileg.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð þekking á ensku nauðsynleg og þekking á einu norðurlandamáli æskileg.
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný E. Ingadóttir, mannauðsstjóri, í síma 545 8200. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 29. október nk. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu starfatorgs: starfatorg.is. Umsókn skal fylgja Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.