Fly Over Iceland – General manager

 • Capacent
 • 12/10/2018
Fullt starf Stjórnendur

Um starfið

Vilt þú taka þátt í að búa til ógleymanlegar minningar með nýstárlegri u pplifun af Íslandi?
Fly Over Iceland leitar að aðila til að stýra nýrri starfsemi á Íslandi. Þessi aðili þarf að hafa ástríðu fyrir ævintýrum, vera leiðtogi og geta stýrt verkefnum á stefnumiðaðan hátt. General manager gegnir lykilhlutverki við að koma fyrirtækinu á laggarnar frá húsbyggingu að fullbúnu nútíma kvikmyndahúsi. Framundan eru mikil erlend samskipti, ferðalög og krefjandi verkefni.
Horft er til þess að fyrirtækið hefji starfsemi sína í apríl 2019 en þangað til þarf viðkomandi að vera útsjónasamur varðandi vinnuaðstöðu og sýna sveigjanleika fram að opnun.

Starfssvið

 • Verkefnastjórnun og ábyrgð á framkvæmdum
 • Þróun og uppbygging vörumerkis
 • Koma auga á ný viðskiptatækifæri
 • Áætlanagerð, mælingar og greiningar á starfsemi
 • Uppsetning verkferla
 • Samskipti og samvinna við aðra sem gegna sömu stöðu
 • Kemur að ráðningum, þjálfun og móttöku nýliða
 • Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólanám sem nýtist í starfi
  • Lágmark fimm ára stjórnunarreynsla
  • Reynsla af nýsköpunarverkefnum kostur
  • Reynsla úr sambærilegum geira
  • Reynsla af starfsmannamálum
  • Útsjónasemi og lausnamiðuð hugsun
  • Leiðtogahæfni og framúrskarandi samskiptahæfileikar
  • Mjög góð hæfni í íslensku, bæði í ræðu og riti
  • Faglegur orðaforði í ensku, bæði í ræðu og riti

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 23. október 2018