TÆKNIMAÐUR - SKIPULAGS- OG BYGGINGARDEILD ÁRBORGAR

  • Hagvangur
  • 29/10/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða tæknimann til starfa á skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins. Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

 

Starfssvið:
• Yfirferð aðaluppdrátta, sérteikninga og annarra hönnunargagna
• Annast áfanga- og stöðuúttektir
• Annast öryggis- og lokaúttektir
• Skráning fasteignaupplýsinga og viðhald fasteignagjaldagrunns
• Skráningar í gagnagrunna
• Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál
• Vinna við áætlunargerð og eftirfylgni áætlana
• Aðkoma að skipulagsmálum
• Almenn störf á skipulags- og byggingardeild

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS-gráða í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði eða nám í byggingafræði
• Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
• Góð þekking og færni í Word og Excel
• Þekking á AutoCAD æskileg
• Kunnátta í skjalavistunarkerfi ONE æskileg
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar veita: Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur til: 14. nóvember 2018   Sækja um