Sérfræðingur í klínískri sálfræði - Sálfræðiþjónusta á geðsviði

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 31/10/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Starf sérfræðings í klínískri sálfræði við sálfræðiþjónustu geðsviðs Landspítala er laust til umsóknar. Leitað er eftir sérfræðingi með framúrskarandi samskiptahæfni, faglegan metnað og áhuga á að vinna í fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. Starfið bíður upp á fjölbreytta möguleika á klínískri starfsþróun, aðkomu að þjálfun og handleiðslu starfsmanna og nema og þróunar- og rannsóknarvinnu.

Hjá sálfræðiþjónustunni starfa 80 sálfræðingar í ólíkum þverfaglegum teymum á ýmsum deildum Landspítala. Sálfræðiþjónustan er í stöðugri framþróun og unnið er að fjölbreyttum umbóta- og rannsóknarverkefnum.

Helstu verkefni og ábyrgð » Klínísk sálfræðistörf og ráðgjöf á fullorðinssviði
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Þátttaka í þróun sálfræðiþjónustu innan sérgreinar
» Kennsla, handleiðsla og fræðsla
» Gæða-, umbóta- og rannsóknastörf

» Klínísk sálfræðistörf og ráðgjöf á fullorðinssviði
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Þátttaka í þróun sálfræðiþjónustu innan sérgreinar
» Kennsla, handleiðsla og fræðsla
» Gæða-, umbóta- og rannsóknastörf

Hæfnikröfur » Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni
» Víðtæk reynsla af sálfræðilegri greiningu og gagnreyndri sálfræðilegri meðferð
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Reynsla af handleiðslu, kennslu á háskólastigi og vísindavinnu
» Íslenskt sérfræðileyfi í klínískri sálfræði skv. reglugerð nr. 158/1990 eða nr. 1130/2012

» Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni
» Víðtæk reynsla af sálfræðilegri greiningu og gagnreyndri sálfræðilegri meðferð
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði
» Reynsla af handleiðslu, kennslu á háskólastigi og vísindavinnu
» Íslenskt sérfræðileyfi í klínískri sálfræði skv. reglugerð nr. 158/1990 eða nr. 1130/2012

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Starfið er laust nú þegar eða samkvæmt samkomulagi. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 20.11.2018 Nánari upplýsingar Berglind Guðmundsdóttir, berggudm@landspitali.is, 543 9292 Heiður Magný Herbertsdóttir, heidurm@landspitali.is, 543 4052 LSH Sálfræðiþjónusta H Hringbraut 101 Reykjavík