Yfirlæknir nýburalækninga á Landspítala

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 02/11/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Starf yfirlæknis nýburalækninga á Barnaspítala Hringsins, Landspítala er laust til umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, með faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu vísindastarfs.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri kvenna- og barnasviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun sérgreinar nýburalækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð. Ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs
» Starfsmannaábyrgð. Ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs.

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun sérgreinar nýburalækninga, þ.m.t. kennslumál og vísindastarf, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð. Ábyrgð á rekstrarkostnaði einingarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs
» Starfsmannaábyrgð. Ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á einingunni, í samráði við framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs.

Hæfnikröfur » Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í nýburalækningum

» Leiðtogahæfileikar og geta til að leiða umbótastarf og breytingar
» Færni í stjórnunarhlutverki, þ.e. fagleg ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagsleg ábyrgð
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum og sýn til framtíðar á þeim sviðum
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
» Íslenskt sérfræðileyfi í nýburalækningum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og sérgreinina auk rökstuðnings fyrir hæfni.

Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan. Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 19.11.2018 Nánari upplýsingar Linda Kristmundsdóttir, lindakr@landspitali.is, 824 5997 Anna Dagný Smith, annads@landspitali.is, 825 3675 LSH Nýburalækningar Hringbraut 101 Reykjavík