Aðstoðarmaður á skrifstofu forstjóra og sviði yfirlögfræðings

  • Fjármálaeftirlitið
  • 02/11/2018
Fullt starf Fjármálastarfssemi Skrifstofustörf Önnur störf

Um starfið

Við leitum að jákvæðum og úrræðagóðum starfsmanni í fjölbreytt verkefni

Skrifstofa forstjóra hefur yfirumsjón með daglegri stjórnun og rekstri Fjármálaeftirlitsins í samræmi við áherslur stjórnar og stýrir stefnumótun, umbóta- og þróunarverkefnum, auk þess að hafa yfirsýn yfir stöðu og þróun hag- og fjármálakerfisins með tilliti til fjármálastöðugleika. 

Svið yfirlögfræðings gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart stjórn, forstjóra og öðrum sviðum Fjármálaeftirlitsins og annast samskipti við opinbera aðila, auk þess að hafa yfirumsjón yfir og móta stefnu vegna þróunar á regluverki á fjármálamarkaði og móta reglur, leiðbeinandi tilmæli og viðmið á fjármálamarkaði.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Almenn aðstoð við forstjóra
- Skipulag á viðburðum, sem í felast samskipti við innlenda og erlenda aðila
- Aðstoð við ritun og útsendingu bréfa og annars efnis
- Aðstoð við vinnslu efnis og uppfærslu upplýsinga á innri og ytri vef FME 
- Halda utan um skjöl, áætlanir og upplýsingagáttir
- Aðstoð við skipulagningu funda og verkefna 

Hæfnikröfur
- Háskólapróf sem nýtist í starfi
- Færni og reynsla í ritun og framsetningu texta 
- Reynsla í vinnslu efnis og innsetningu á vefsíðu kostur
- Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga
- Skipulagshæfni, drifkraftur og hæfni til að hafa yfirsýn yfir fjölbreytt verkefni
- Rík þjónustulund, jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsjón með starfinu hefur Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 19.11.2018

Nánari upplýsingar veitir
Árni Ragnar Stefánsson - arni@fme.is - 5203700