Sérfræðingur

  • Skattrannsóknarstjóri Ríkisins
  • Borgartún 7b, Reykjavík, Ísland
  • 02/11/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Leitað er að framúrskarandi einstaklingi til að leiða uppbyggingu upplýsinga- og skjalamála embættisins og þróa rafrænar lausnir á verkefnasviðum embættisins.


Helstu verkefni og ábyrgð:
»» Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu, verklags við skjalastjórnun og eftirfylgni með framkvæmd hennar
»» Þróun og innleiðing rafrænna lausna á verkefnasviðum embættisins
»» Umsjón með vefsíðu embættisins og þróun hennar
»» Ráðgjöf og fræðsla við stjórnendur og starfsmenn á sviði upplýsinga- og skjalamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
»» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
»» Þekking og reynsla af skjalastjórnun æskileg
»» Góð tölvukunnátta æskileg
»» Þekking á GoPro kostur
»» Þekking á útfærslu rafrænna lausna kostur
»» Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi nauðsynleg
»» Góð samstarfs- og samskiptahæfni nauðsynleg

Umsjón með ráðningu og upplýsingar um starfið veita:

Sandra Sveinbjörnsdóttir, fjármálastjóri, sandra@srs.is
Guðný Bjarnarsdóttir, forstöðumaður stoðsviðs, gb@srs.is

Starfshlutfall er 100%. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi
stéttarfélags. Starfskjör, réttindi og skyldur eru skv. lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Starfsumsóknir berist á netfangið srs@srs.is, merktar „Umsóknir um starf hjá skattrannsóknarstjóra“. Umsókninni skal fylgja starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, auk prófskírteina.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 19. nóvember nk.