Lögfræðingur á skrifstofu almanna- og réttaröryggis

  • Dómsmálaráðuneytið
  • Dómsmálaráðuneytið, Sölvhólsgata, Reykjavík, Ísland
  • 02/11/2018
Fullt starf Lögfræði

Um starfið

Dómsmálaráðuneytið auglýsir eftir reynslumiklum lögfræðingi til starfa á skrifstofu almanna- og réttaröryggis. Skrifstofa almannaöryggis hefur umsjón með þeim málaflokkum í íslenskri stjórnsýslu er varða með einum og öðrum hætti öryggi almennings og réttaröryggi í landinu. Þannig sinnir skrifstofan stefnumótun og úrlausn mála í eftirtöldum málaflokkum: löggæsla, ákæruvald, fullnusta refsinga, landhelgisgæsla, almannavarnir og alþjóðleg réttaraðstoð. Leitað er að einstaklingi til að sinna m.a. verkefnum tengdum aðgerðum gegn peningaþvætti og skipulagðri brotastarfsemi, þ. á m. samningu frumvarpa, reglugerða og reglna á sviðinu sem og umtalsverðu alþjóðlegu samstarfi. Þá felast einnig í starfinu ýmis önnur tilfallandi verkefni á málefnasviði skrifstofunnar.

Menntunar– og hæfniskröfur
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi 
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem lögfræðingur
• Þekking og reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Þekking og reynsla af málefnasviði ráðuneytisins kostur, einkum aðgerðum gegn peningaþvætti og skipulagðri brotastarfsemi
• Þekking eða reynsla af stefnumótun og verkefnastjórnun kostur
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Mjög góð enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta á einu Norðurlandamáli er kostur
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög góð forystu- og samskiptahæfni 

Nánari upplýsingar veitir Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri í síma 545 9000

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember nk. 

Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið starf@dmr.is merkt lögfræðingur. 

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.