Laus störf fyrir rétta einstaklinga

  • Hafnarfjarðarbær
  • 02/11/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta Kennsla Umönnun og aðstoð Önnur störf

Um starfið

Fjölskylduþjónusta
» Starfsfólk í liðveislu
» Störf hjá stoðþjónustudeild

Grunnskólar
» Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
» Kennsla á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
» Deildarstjóri í Berg - Setbergsskóli
» Faggreinakennari í unglingadeild - Setbergsskóli
» Frístundaleiðbeinandi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
» Forfallakennari - Víðistaðaskóli
» Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
» Skólaliði - Víðistaðaskóli
» Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli

Málefni fatlaðs fólks
» Hlutastarf - Heimilið Einibergi
» Framtíðarstarf - Svöluhraun
» Þroskaþjálfi - Svöluhraun
» Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
» Þroskaþjálfi - Þjónustuíbúður á Drekavöllum

Leikskólar
» Leikskólakennari - Hlíðarendi
» Leikskólakennari - Hvammur
» Leikskólakennari - Norðurberg
» Leikskólastjóri - Skarðshlíðarskóli
» Leikskólakennari - Stekkjarás
» Þroskaþjálfi - Stekkjarás
» Leikskólakennari - Víðivellir
» Þroskaþjálfi - Víðivellir

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is