Framkvæmdastjóri SGS

 • Capacent
 • Guðrúnartún, Reykjavík, Ísland
 • 09/11/2018
Fullt starf Stjórnendur

Um starfið

Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra.

Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi starf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfssvið
 • Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
 • Stefnumótun og framkvæmd ákvarðana
 • Umsjón með gerð og túlkun kjarasamninga
 • Umsjón með kynningarstarfi, útgáfu og samskiptum við fjölmiðla
 • Skipulagning samráðs og samstarfs aðildarfélaga
 • Samskipti við innlend og erlend aðildarfélög

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

 • Reynsla af stjórnun og rekstri

 • Reynsla og þekking á málefnum stéttarfélaga og kjarasamningum

 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæfileikar

 • Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

 • Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norðurlandamáli

Umsókn

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2018

SGS_400x150.gif