Teymisstjóri í endurhæfingarteymi - Miðbyggð

 • Reykjavíkurborg
 • Þjónustumiðstöð Laugardals og Háleitis,
 • 05/11/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Endurhæfingarteymi – Miðbyggð

Heimaþjónustan í Miðbyggð Reykjavíkur auglýsir eftir teymisstjóra í þverfaglegt teymi sem veitir endurhæfingu í heimahúsi. Unnið er í dagvinnu.

Reykjavíkurborg veitir samþætta heimaþjónustu sem samanstendur af félagslegri heimaþjónustu og heimahjúkrun og nú einnig endurhæfingu í heimahúsi. Hugmyndafræði endurhæfingar í heimahúsi byggist á þverfaglegri endurhæfingu inn á heimili íbúans þar sem áhersla er lögð á hjálp til sjálfshjálpar. Þjónustan er tímabundin og ætluð þeim sem eru að kljást við færniskerðingu og þurfa heimaþjónustu.

Endurhæfingarteymið samanstendur af iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðingi, sjúkraþjálfara/íþróttafræðingi, sjúkraliðum og félagsliðum. Teymið veitir persónumiðaða þjónustu þar sem endurhæfingaráætlun byggist á þörfum íbúans og hefur það markmið að styðja og styrkja færni, auka bjargráð og virkja samfélagsþátttöku. Hugmyndafræðin kemur frá Norðurlöndunum og er stuðst við Fredericia hugmyndafræðina frá Danmörku. Frá 1. mars 2018 hefur verið starfandi endurhæfingarteymi í heimaþjónustunni í Efri-byggð Reykjavíkur og nú á að innleiða sambærilega þjónustu í heimaþjónustuna í Miðbyggð Reykjavíkur.

Gert er ráð fyrir að endurhæfingarteymið hefji störf 7. janúar 2019.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Dagleg stjórnun, skipulagning og umsjón með endurhæfingarteymi.
 • Ábyrgð á að þjónustan sé samkvæmt hugmyndafræði endurhæfingar í heimahúsi.
 • Yfirsýn yfir þarfir notenda í hverfinu.
 • Þjálfun, ráðgjöf, stuðningur og eftirfylgni.
 • Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri uppbyggingu.

Hæfniskröfur

 • Íslenskt starfsleyfi í iðjuþjálfun.
 • Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi æskileg.
 • Góð skipulagsfærni, tölvufærni og samskiptafærni.
 • Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs og teymisvinnu.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
 • Góð íslensku kunnátta skilyrði.
 • Reynsla af stjórnun æskileg.
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Iðjuþjálfafélags Íslands

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 15.11.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Velferðarsvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir í síma 664-8388 og tölvupósti gudrun.johanna.hallgrimsdottir@reykjavik.is.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háleitis