Umsjónarkennara á yngra stigi - Breiðholtsskóli

 • Reykjavíkurborg
 • Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3
 • 05/11/2018
Fullt starf Iðnaðarmenn

Um starfið

Breiðholtsskóli

Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 400 nemendur í 1. til 10. bekk. Einkunnarorð skólans eru ábyrgð traust og tillitssemi.

Laus er til umsóknar 100% staða umsjónarkennara á yngsta stigi í Breiðholtsskóla.

Í Breiðholtsskóla vinna kennarar saman í teymum í tilteknum árgöngum og fögum. Í skólanum er unnið að því að efla fjölbreytni í kennsluháttum þar sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. Lögð er áhersla á að auðga list- og verkgreinar, samþættingu bóknámsgreina og upplýsingamennt á öllum stigum. Unnið er eftir aðferðum byrjendalæsis á yngstastigi. Breiðholtsskóli tekur þátt í þróunarverkefninu ,,Heilsueflandi Breiðholt" og ,,Læsi allra mál" ásamt öðrum leik- og grunnskólum í Breiðholti.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • • Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
 • • Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
 • • Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
 • • Vinna samkvæmt stefnu skólans.

Hæfniskröfur

 • • Leyfisbréf grunnskólakennara.
 • • Menntun og hæfni til almennrar kennslu á yngsta stigi.
 • • Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
 • • Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
 • • Faglegur metnaður.
 • • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Kennarasambands Íslands

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 15.11.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jónína Ágústsdóttir í síma og tölvupósti .

Breiðholtsskóli
Arnarbakka 1-3
109 Reykjavík