Leikskólakennari/leiðbeinandi Furuskógur

 • Reykjavíkurborg
 • Leikskólinn Furuskógur, v/ Áland
 • 06/11/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Furuskógur

Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólann Furuskóg sem er sex deilda leikskóli á tveimur starfsstöðvum í Fossvoginum. Mikil áhersla er lögð á sköpun, lífsleikni og útinám og að börnin fái tækifæri til að njóta og upplifa. Við störfum eftir hugmyndafræði John Dewey. Leikskólinn er sífelldri þróun og óskum við eftir leikskólakennara sem er tilbúin til að taka þátt í að þróa starfið með okkur og vera hluti af okkar faglega og skemmtilega samfélagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
 • Áhugi á að starfa með ungum börnum
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Stundvísi
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v. félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 20.11.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Björg Ingþórsdóttir í síma 411-3540 og tölvupósti sigrun.bjorg.ingthorsdottir@reykjavik.is.

Leikskólinn Furuskógur
v/ Áland
108 Reykjavík