Mannauðsstjóri rannsóknarsviðs

  • Landspítali
  • Hringbraut, 101 Reykjavík
  • 09/11/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Landspítali auglýsir eftir öflgum einstaklingi með mikla reynslu af mannauðsmálum, í starf mannauðsstjóra rannsóknarsviðs. Mannauðsstjóri sviðs sinnir virkri þátttöku, ráðgjöf og stuðningi við stjórnendur og starfsfólk sviðsins í öllum verkþáttum mannauðsmála, þ.e. í mönnun, þjálfun og starfsþróun, endurgjöf, kjaramálum, samskiptum, heilsu og öryggi, í samræmi við stefnu Landspítala og þarfir og áherslur stjórnunareininga hverju sinni.

Á rannsóknarsviði eru helstu rannsóknarstofur spítalans, röntgendeild og heilbrigðis- og upplýsingatæknideild. Starfsmenn eru um 560 og velta sviðsins er um 6 milljarðar króna.

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem brennur fyrir málstað spítalans og sem hefur þekkingu og reynslu af starfssviðinu. Starfið er ábyrgðarmikið og krefjandi og reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika. Mannauðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra rannsóknarsviðs en ber einnig ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra mannauðssviðs. Starfið er laust frá 1. janúar 2019 eða samkvæmt samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð » Mönnun, öflun umsækjenda, framkvæmd ráðningaferla og móttaka
» Fræðslumál og starfsþróun
» Launasetning, innleiðing stofnana- og kjarasamninga
» Upplýsingastreymi og úrvinnsla samskiptamála
» Vinnuvernd, heilsa og öryggi starfsmanna
» Innleiðing breytinga og verklags í mannauðsmálum á sviðinu.
» Þátttaka í stefnumótun og samræmingu mannauðsmála Landspítala

» Mönnun, öflun umsækjenda, framkvæmd ráðningaferla og móttaka
» Fræðslumál og starfsþróun
» Launasetning, innleiðing stofnana- og kjarasamninga
» Upplýsingastreymi og úrvinnsla samskiptamála
» Vinnuvernd, heilsa og öryggi starfsmanna
» Innleiðing breytinga og verklags í mannauðsmálum á sviðinu.
» Þátttaka í stefnumótun og samræmingu mannauðsmála Landspítala

Hæfnikröfur » Þekking og reynsla af mannauðsstjórnun
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi; viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun eða sambærileg menntun æskileg
» Leiðtoga- og skipulagshæfni
» Færni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og lausnamiðun
» Góð færni í tjáningu og rituðu máli, á íslensku og ensku

» Þekking og reynsla af mannauðsstjórnun
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi; viðbótarmenntun í mannauðsstjórnun eða sambærileg menntun æskileg
» Leiðtoga- og skipulagshæfni
» Færni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðhorf og lausnamiðun
» Góð færni í tjáningu og rituðu máli, á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Um er að ræða fullt starf. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum og eru bæði karlar og konur hvött til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá, auk kynningarbréfs þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á faglegu og stöðluðu matsferli.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5.500 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 26.11.2018 Nánari upplýsingar Jón Hilmar Friðriksson, jhf@landspitali.is, 825 3586 Ásta Bjarnadóttir, astabj@landspitali.is, 899 6063 LSH Skrifstofa rannsóknarsviðs Hringbraut 101 Reykjavík