Sérfræðingar í eftirliti með peningaþvætti

  • Ríkisskattstjóri
  • 09/11/2018
Fullt starf Fjármálastarfssemi Lögfræði Sérfræðingar

Um starfið

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingum til að verða hluti af teymi til að sinna nýju verkefni sem snýst um eftirlit með peningaþvætti.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlit með peningaþvætti og ýmsir tengdir verkþættir í því skyni að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Hæfnikröfur

- Viðeigandi háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, lögfræði, fjármálaverkfræði eða hagfræði
- Starfsreynsla í fjármálatengdum störfum er æskileg
- Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
- Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
- Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

  • Vinnutími: Dagvinna
  • Starfshlutfall: 100%
  • Starfssvið: Sérfræðingar, aðrir
  • Launaskilmálar: Stéttarfélag lögfræðinga

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í heildstætt mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa.

Nánari upplýsingar veitir