Framkvæmdastjóri þjónustusviðs

  • Samgöngustofa
  • 09/11/2018
Fullt starf Stjórnendur

Um starfið

Samgöngustofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu framkvæmdastjóra þjónustusviðs frá 1. janúar 2019.

Verkefni:

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á starfsemi síns sviðs gagnvart forstjóra og starfar í framkvæmdastjórn Samgöngustofu. Hlutverk þjónustusviðs er að sjá til þess þjónusta Samgöngustofu gangi faglega og vel fyrir sig, ásamt því að vinna að stefnumótun og árangursstjórnun stofnunarinnar í samstarfi við aðra stjórnendur. Framkvæmdastjóri þjónustusviðs hefur yfirumsjón með húsnæðismálum stofnunarinnar, ber ábyrgð á rekstri mötuneytis sem og innkaupum stofnunarinnar á skriffærum og húsgögnum.Þjónustusvið samanstendur af móttökuveri, þjónustuveri og símaveri auk þess sem mötuneyti stofnunarrinnar tilheyrir sviðinu. Þjónustusvið ber ábyrgð á almennri þjónustu stofnunarinnar við viðskiptavini með móttöku erinda, umsókna og gagna auk símþjónustu. Sviðið sér um skráningar í ökutækjaskrá, skipaskrá og loftfaraskrá auk umsýslu ökuritakorta, leyfisveitinga atvinnuleyfa leigubifreiða, rekstrarleyfa bílaleiga og fl. Þá sér sviðið um umsýslu vegna lögskráninga sjómanna og íslensk atvinnuskírteini í siglingum. Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur:

* Háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gerð er krafa um BS eða BA gráðu.* Mikil reynsla úr atvinnulífinu og/eða opinberri stjórnsýslu.* Góð þekking og reynsla af samgöngumálefnum.* Reynsla af þjónustustjórnun.* Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla.* Hæfni í mannlegum samskiptum.* Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking á norðurlandamáli er kostur.* Vilji og áhugi á samvinnu, samþættingu og þjónustu.* Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum uppá góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Skipulagseining:

SGS Þjónustusvið

Heimilisfang:

Ármúli 2

Póstfang:

108 Reykjavík

Umsóknarfrestur:

26.11.2018

Tengiliðir:

Undirtexti:

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. . Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja um þessa stöðu.