Veitustjóri á umhverfissviði

  • Húnaþing vestra
  • 09/11/2018
Fullt starf Iðnaðarmenn Önnur störf

Um starfið

Laust er til umsóknar starf veitustjóra sveitarfélagsins Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf veitustjóra.
Veitustjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Starfssvið
• Starfar á umhverfissviði við hlið rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.
• Ber ábyrgð á framkvæmdum og rekstri fráveitu, hitaveitu og vatnsveitu en vinnur jafnframt að öðrum tilfallandi verkefnum í samráði við rekstrarstjóra og umhverfisstjóra.
• Er yfirmaður annarra starfsmanna veitna
• Vinnur að undirbúningi fjárhagsáætlana fyrir veitur í samvinnu við framkvæmdaráð og aðra starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á.
• Ber ábyrgð og eftirlit með öryggismálum sem snerta veitur.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðaráætlunum.
• Góð almenn tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur um starf veitustjóra Húnaþings vestra er til og með 26. nóvember nk.

Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega.

Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í síma 455-2400