Hjúkrunardeildarstjóri á skilunardeild Landspítala

  • Landspítali
  • Fossvogi, 108 Reykjavík
  • 21/11/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta Skrifstofustörf

Um starfið

Við leitum að framsæknum stjórnanda með framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni í starf hjúkrunardeildarstjóra skilunardeildar á lyflækningasviði Landspítala. Á deildinni starfa um 30 manns í þverfaglegu teymi og góðu starfsumhverfi. Deildin sinnir einstaklingum með langvarandi eða tímabundna nýrnabilun (blóð- og kviðskilun). Lögð er áhersla á að sjúklingar og aðstandendur fái góða og örugga þjónustu.

Hjúkrunardeildarstjóri er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. febrúar 2019 eða eftir samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

Helstu verkefni og ábyrgð » Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun hjúkrunar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deild í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra lyflækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildar í samráði við fjármálaráðgjafa og framkvæmdastjóra lyflækningasviðs

» Fagleg ábyrgð á uppbyggingu, skipulagi og þróun hjúkrunar, setur markmið um gæði og öryggi og tryggir eftirfylgni, í nánu samráði við aðra stjórnendur
» Starfsmannaábyrgð, þ.e. ábyrgð á uppbyggingu mannauðs og daglegri stjórnun starfsmanna á deild í samráði við mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra lyflækningasviðs
» Fjárhagsleg ábyrgð, þ.e. ábyrgð á rekstrarkostnaði deildar í samráði við fjármálaráðgjafa og framkvæmdastjóra lyflækningasviðs

Hæfnikröfur » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
» Reynsla eða menntun á sviði starfsmannastjórnunar æskileg
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
» Reynsla eða menntun á sviði starfsmannastjórnunar æskileg
» Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
» Faglegur metnaður, leiðtogahæfileikar og skipulögð vinnubrögð
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu ásamt afriti af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.
Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem tæplega 6.000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 17.12.2018 Nánari upplýsingar Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, thoring@landspitali.is, 824 5480 Gyða Baldursdóttir, gydabald@landspitali.is, 824 5233 LSH Skrifstofa lyflækningasviðs Fossvogi 108 Reykjavík