Sérfræðilæknir í endurhæfingarlækningum á Landspítala

  • Landspítali
  • Grensási, 108 Reykjavík
  • 28/11/2018
Fullt starf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Laus er til umsóknar staða sérfræðilæknis í endurhæfingarlækningum við endurhæfingardeild á Grensási. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 15. febrúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Á Grensási er veitt sérhæfð heilbrigðisþjónusta fyrir fjölbreyttan hóp sjúklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa tapað færni, tímabundið eða varanlega vegna slysa eða veikinda. Áhersla er lögð á góða þjónustu, virka teymisvinnu og stöðugar umbætur í þágu sjúklinga.

Helstu verkefni og ábyrgð » Starf á sólarhringsdeild, dagdeild og göngudeild ásamt bakvaktaþjónustu
» Læknisfræðileg þjónusta við sjúklinga eftir heilablóðfall, heilaskaða, mænuskaða, útlimamissi og fjöláverka
» Samráðskvaðningar á deildum Landspítala
» Þátttaka í kennslu og vísindastörfum í samvinnu við yfirlækni
» Önnur umsjónarverkefni í samvinnu við yfirlækni

» Starf á sólarhringsdeild, dagdeild og göngudeild ásamt bakvaktaþjónustu
» Læknisfræðileg þjónusta við sjúklinga eftir heilablóðfall, heilaskaða, mænuskaða, útlimamissi og fjöláverka
» Samráðskvaðningar á deildum Landspítala
» Þátttaka í kennslu og vísindastörfum í samvinnu við yfirlækni
» Önnur umsjónarverkefni í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur » Reynsla af sjúkrahústengdri endurhæfingu
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Samskiptahæfni og hæfileiki til að starfa í teymi
» Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum eða annarri sérgrein sem nýtist vel á þessum vettvangi

» Reynsla af sjúkrahústengdri endurhæfingu
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
» Samskiptahæfni og hæfileiki til að starfa í teymi
» Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum eða annarri sérgrein sem nýtist vel á þessum vettvangi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi lækna og ríkisins 2015. Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt afriti af helstu ritsmíðum sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og byggir ákvörðunum ráðningu í starfið einnig á þeim.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem tæplega 6.000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna umsókn og senda sem viðhengi, en ítarlegri upplýsingar í umsókn fyrir læknisstöðu, sjá slóð hér fyrir neðan: Umsókn um læknisstöðu - umsóknareyðublað Embættis landlæknis

Starfshlutfall 100% Umsóknarfrestur 17.12.2018 Nánari upplýsingar Stefán Yngvason, stefanyn@landspitali.is, 543 9107 LSH Endurhæfingarlækningar Grensási 108 Reykjavík