Borgarbókasafnið | Verkefnastjóri miðlunar og sýningarhalds

  • Reykjavíkurborg
  • 30/11/2018
Fullt starf / hlutastarf Sérfræðingar

Um starfið

Borgarbókasafnið

Borgarbókasafnið | Verkefnastjóri miðlunar og sýningarhalds

Laus er til umsóknar tímabundin 80% staða verkefnastjóra miðlunar og sýningarhalds til eins árs hjá Borgarbókasafninu. 

Borgarbókasafnið hefur markað sér metnaðarfulla framtíðarsýn og miklar breytingar eru í farvatninu, jafnt í miðlun sem og þjónustu við gesti. Viðburða- og sýningarhald í menningarhúsum Borgarbókasafnsins er í stöðugri þróun. Lögð er áhersla á alþýðumenningu, barnamenningu og fjölmenningu, með samveru, upplifun, miðlun og menningarlæsi að leiðarljósi. 

Verkefnastjóri heyrir undir fræðslu- og miðlunardeild og vinnur þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins og hefur frumkvæði að og umsjón með sýningarhaldi og hönnun markaðs- og kynningarefnis.

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í framkvæmd og þróun verkefna er tengjast stefnumótun Borgarbókasafnsins og því breytingaferli sem almenningsbókasöfn ganga nú í gegnum. Helstu verkefni og ábyrgð

Verkefnastjóri sér um hönnun markaðs- og kynningarefnis fyrir prent-, vef- og samfélagsmiðla. Hann ber ábyrgð á sýningarhaldi og tengdum viðburðum og er í samskiptum við listamenn og samstarfsaðila. Verkefnastjóri tekur þátt í teymisvinnu, innan safns sem utan.

Hæfniskröfur

- háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
- að lágmarki 2ja ára reynsla af verkefnastjórnun, grafískri hönnun og sýningarhaldi
- metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi
- færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum viðfangsefnum
- færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
- góð almenn tölvukunnátta og mjög góð þekking á InDesign, Illustrator, Photoshop og hvers kyns nýmiðlun
- íslensku- og enskukunnátta sem nýtist í starfi og geta til að tjá sig í ræðu og riti, kunnátta í fleiri tungumálum er kostur en ekki skilyrði
- mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska í vinnubrögðum

Næsti yfirmaður er deildarstjóri fræðslu og miðlunar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í ársbyrjun 2019.   Nánari upplýsingar um helstu verkefni og ábyrgð er að finna á innri vef Reykjavíkurborgar. Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ársbyrjun 2019. Upplýsingar um starfið gefur Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri fræðslu og miðlunar, gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is Umsóknarfrestur er til og með 16. desember n.k. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.   Fræðslu- og miðlunardeild Tryggvagötu 15 101 Reykjavík   SÆKJA UM STARF