Verkefnastjóri fræðslu- og gæðamála í Kjaradeild

 • Reykjavíkurborg
 • Fjármálaskrifstofa, Borgartúni 12-14
 • 04/12/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Kjaradeild

Óskað er eftir öflugum einstaklingi til starfa við fræðslu- og gæðamál á kjaradeild Reykjavíkurborgar. Starfið felur í sér verkefnastjórn með fræðslu- og gæðamálum deildarinnar ásamt þátttöku í starfshópum, þróunarverkefnum og samstarfshópum fyrir hönd deildarinnar.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar. Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá kjaradeild starfa um 30 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun fræðsluefnis við launavinnslu.
 • Umsjón með gerð, viðhaldi og þróun gæðakerfis innan launavinnslu.
 • Verkstýrir fræðslu til stjórnenda og mannauðsráðgjafa um kjaramál.
 • Eftirfylgni og úrlausn ábendinga um launavinnslu.
 • Upplýsingagjöf og skýrslugerð.

Hæfniskröfur

 • Háskólagráða sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og fræðslumálum.
 • Þekking og reynsla af gæðamálum.
 • Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Þekking og reynsla á mannauðs- og launakerfi er kostur.
 • Þekking á kjarasamningum er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélagi.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 17.12.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Fjármálaskrifstofa

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa Ólafsdóttir í síma 411 1111 og tölvupósti harpa.olafsdottir@reykjavik.is.

Fjármálaskrifstofa
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík