Aðstoðarforstöðumaður – 100og1 - Tjörnin

 • Reykjavíkurborg
 • Frístundamiðstöðin Tjörnin, Þverholti 14
 • 04/12/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Félagsmiðstöðin 100og1

Félagsmiðstöðin 100og1 óskar eftir aðstoðarforstöðumanni. Aðstoðarforstöðumaður félagsmiðstöðvar ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd félagsmiðstöðvastarfs fyrir börn og unglinga á aldrinum 10 - 16 ára ásamt forstöðumanni. Meðal verkefna aðstoðarforstöðumanns er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Aðstoðarforstöðumaður hefur umsjón með 10-12 ára starfi félagsmiðstöðvarinnar auk þess að sjá um rekstur og umsýslu Spennistöðvarinnar. Spennistöðin er félags- og menningarmiðstöð íbúa Miðborgarinnar, aðsetur félagsmiðstöðvarinnar 100og1 og fjölnotarými til kennslu í Austurbæjarskóla.

Félagsmiðstöðin 100og1 býður uppá fjölbreytt frístundastarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-16 ára í Austurbæjarskóla. Í starfi félagsmiðstöðvarinnar er mikil áhersla er lögð á lýðræðisvinnu, jafnréttistarf, sértækt hópastarf og valdeflingu barna og unglinga. 100og1 tilheyrir frístundamiðstöðinni Tjörninni sem starfrækir sex félagsmiðstöðvar og sjö frístundaheimili. Frístundamiðstöðin býður upp á fjölbreytta og heildstæða frístundaiðju fyrir börn og unglinga í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og vinnur að því að efla og bæta aðstöðu til frístundaiðkunar í borgarhlutanum.

Vinsamlegast sendið inn starfsferilskrá með umsókn.

Viðkomandi þarf að gera hafið störf sem fyrst. Um er að ræða tímabundna ráðningu til júní 2019 með möguleika á framlengingu

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með og bera á ábyrgð á starfsemi félagsmiðstöðvar fyrir 10-16 ára börn og unglinga ásamt forstöðumanni.
 • Umsjón með 10-12 ára starfi félagsmiðstöðvarinnar.
 • Skipuleggja og framkvæma faglegt frístundastarf í félagsmiðstöðinni í samráði við börn og samstarfsfólk.
 • Almenn verkstýring og skipulag á innra starfi í samstarfi við annað starfsfólk.
 • Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn ásamt forstöðumanni.
 • Stuðla að jákvæðum og lýðræðislegum starfsháttum meðal starfsmanna, barna og unglinga í félagsmiðstöðinni.
 • Stuðla að góðu upplýsingaflæði, samskiptum og samstarfi við hluteigandi aðila (s.s. foreldra, skólastjórnendur, þjónustumiðstöð og aðra samstarfsaðila).
 • Umsjón með rekstri og umsýslu Spennistöðvarinnar.

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf á sviði uppeldismenntunar,s.s. tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærileg menntun.
 • Reynsla úr starfi í félagsmiðstöð með unglingum.
 • Reynsla af viðburða- og/eða verkefnastjórnun æskileg.
 • Færni í samskiptum og sveigjanleiki.
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Almenn tölvukunnátta.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og StRv

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 13.12.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eva Halldóra Guðmundsdóttir í síma og tölvupósti eva.halldora.gudmundsdottir@reykjavik.is.

Frístundamiðstöðin Tjörnin
Þverholti 14
105 Reykjavík