Sérfræðingur í skjalamálum

 • Reykjavíkurborg
 • Skrifstofa velferðarsviðs, Borgartúni 12-14
 • 04/12/2018
Fullt starf Skrifstofustörf

Um starfið

Skrifstofa sviðsstjóra

Hugmyndaríkur og öflugur sérfræðingur óskast í nýja stöðu í skjalamálum á velferðarsviði. Starfið felst í innleiðingu skjalastjórnunar á starfseiningum sviðsins. Starfsstöð er á skrifstofu velferðarsviðs en starfið fer að miklu leyti fram á öðrum starfseiningum sviðsins.

Á velferðarsviði starfa 2500 starfsmenn á um 120 starfseiningum. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar vinnur ötullega að þróun rafrænna lausna í þjónustu og starfsumhverfi með tilliti til gagnaöryggis og nýrra persónuverndarlaga. Sérfræðingur mun eiga kost á að móta starfið í opnu og lausnamiðuðu umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skjalavistunaráætlanir og málalyklar fyrir starfseiningar velferðarsviðs
 • Umsjón og ábyrgð á samræmingu verklags um meðhöndlun gagna
 • Ráðgjöf og stuðningur til stjórnenda og starfsfólks um gagnaöryggi
 • Fræðsla og leiðbeiningar til starfsfólks velferðarsviðs um varðveislu/grisjun skjala og bætta stjórnsýslu

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði, sagnfræði eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi
 • Framhaldsmenntun æskileg
 • Þekking og reynsla af skjalavörslu og rafrænum skjalakerfum nauðsynleg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 18.12.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Velferðarsvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dís Sigurgeirsdóttir í síma 4111111 og tölvupósti dis.sigurgeirsdottir@reykjavik.is.

Skrifstofa velferðarsviðs
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík