Leikskólakennari - Dalskóli, leikskólahluti

 • Reykjavíkurborg
 • Dalskóli, Úlfarsbraut 118-12
 • 06/12/2018
Fullt starf Önnur störf

Um starfið

Dalskóli - Almennt

Leikskólakennari óskast til starfa á yngstu deild Dalskóla / leikskólahluta. Um er að ræða 100% stöðu sem er laus nú þegar, eða eftir samkomulagi.

Dalskóli er samrekinn grunnskóli, leikskóli og frístund. Í leikskólahluta Dalskóla eru starfandi 5 deildir og dvelja þar 97 börn samtímis. Í Dalskóla er lögð mikil áhersla á skapandi starf og er unnið í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Áhugahvöt barnanna fær að blómstra og er hvert barn með persónumöppu þar sem skráningar við verk barnanna fá að njóta sín. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi verkefnum og sýningum á verkum barnanna í samvinnu við Barnamenningarahátíð Reykjavíkurborgar. Leikskólahlutinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- frístundasviðs fyrir skemmtileg og skapandi verkefni.

Í leikskólahluta er unnið eftir hugmyndum kennsluverkefnisins ,,leikur að læra, þar sem börn læra í gengum leikinn í hópum og á eigin forsendum. Yngri börnin vinna mikið með málörvun og er notast við kennsluverkefnið ,, Lubbi finnur Málbeinið"

Auk þess erum við að vinna með vináttuna í gegnum vináttu -verkefni Barnaheilla sem er forvarnarefni gegn einelti fyrir leikskóla.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs. Foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.
 • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfi inni á deild, stjórnun, skipulagningu og mati á starfi deildarinnar.

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi og starfsgleð
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 19.12.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena Katrín Hjaltadóttir í síma 4117860 og tölvupósti helena.katrin.hjaltadottir@rvkskolar.is.

Dalskóli
Úlfarsbraut 118-12
113 Reykjavík