Hjúkrunarfræðingur, dagvinna á göngudeild geðsviðs á Kleppi

  • Landspítali
  • v/Kleppsgarð 5, 104 Reykjavík
  • 07/12/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

EINSTAKT TÆKIFÆRI TIL AÐ ÞRÓA FAGLEGA SÉRÞEKKINGU OG HÆFNI Í GEÐHJÚKRUN

Göngudeild geðsviðs óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing til starfa í geðrofsteymi sem starfar á starfsstöð göngudeildar geðsviðs á Kleppi. Geðrofsteymi göngudeildar er eitt af 13 þverfaglegum teymum göngudeildar geðsviðs sem öll sinna einstaklingum með alvarlegar geðraskanir. Meðferðarnálgun er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers einstaklings. Í geðrofsteymi starfa 13 starfsmenn. Þar fer fram gríðarlega fjölbreytt og áhugaverð hjúkrun einstaklinga sem eru með geðrofssjúkdóma. Meginmarkmið þjónustu geðrofsteymis er að bæta lífsgæði þjónustuþega með gagnreyndum batamiðuðum meðferðum skv. klínískum leiðbeiningum. Teymisvinna er þverfagleg og krafist er sjálfstæðis í starfi.

Allir hjúkrunarfræðingar sem byrja á göngudeild geðsviðs fá einstaklingshæfða aðlögun hjá reyndum hjúkrunarfræðingum. Einnig stendur hjúkrunarfræðingum sem hefja störf til boða að taka þátt í skipulagðri fagþjálfun fyrir hjúkrunarfræðinga en þar er faghandleiðsla og þjálfun veitt af geðhjúkrunarfræðingum og sérfræðingum í geðhjúkrun sem starfa á starfseiningunni. Hjúkrunarfræðingar þvert á teymi göngudeildar vinna náið saman að því að efla hjúkrun á göngudeildinni í heild, sem og sértækt í hverju teymi göngudeildar. Tækifæri til sérhæfingar innan geðhjúkrunar eru mörg á göngudeildinni.

Mjög góð starfsaðstaða er á deildinni og er leitast við að skapa fjölskylduvænt og sveigjanlegt starfsumhverfi. Starfsandi á deildinni er mjög góður. Starfssemi göngudeildarinnar er í spennandi uppbyggingar- og þróunarferli þar sem markmiðið er að auka öryggi, efla skilvirkni, auka gæði þjónustu og að viðhafa stöðugar umbætur með þátttöku allra starfsmanna. Göngudeildin er með starfsemi á 5 mismunandi stöðum í Reykjavík og starfa um 80 starfsmenn á göngudeildinni.

Komdu í heimsókn. Hafðu samband við Helgu Sif deildarstjóra eða Birnu aðstoðardeildarstjóra og fáðu að skoða deildina og fá frekari upplýsingar um starfið.

Helstu verkefni og ábyrgð » Veita einstaklingshæfða geðhjúkrunarmeðferð og eftirfylgd
» Málastjórn sem í felst að sinna uppvinnslu, mati og meðferð m.t.t. geðræns vanda einstaklinga
» Virk þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu geðrofsteymis
» Samvinna við önnur teymi göngudeildar og aðrar deildir Landspítala
» Samvinna við úrræði í nærsamfélagi skjólstæðinga
» Þátttaka í umbótastarfi og þróun þjónustunnar

» Veita einstaklingshæfða geðhjúkrunarmeðferð og eftirfylgd
» Málastjórn sem í felst að sinna uppvinnslu, mati og meðferð m.t.t. geðræns vanda einstaklinga
» Virk þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu geðrofsteymis
» Samvinna við önnur teymi göngudeildar og aðrar deildir Landspítala
» Samvinna við úrræði í nærsamfélagi skjólstæðinga
» Þátttaka í umbótastarfi og þróun þjónustunnar

Hæfnikröfur » Áhugi á geðhjúkrun
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Faglegur metnaður
» Reynsla af þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu er kostur
» Framhaldsnám í geðhjúkrun eða skyldum greinum er kostur
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

» Áhugi á geðhjúkrun
» Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
» Hæfni til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra meðferðaraðila
» Faglegur metnaður
» Reynsla af þverfaglegu samstarfi og teymisvinnu er kostur
» Framhaldsnám í geðhjúkrun eða skyldum greinum er kostur
» Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu máli
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Um er að ræða dagvinnu og er starfshlutfall samkomulag. Starfið er laust frá 20. janúar 2019 eða eftir nánara samkomulagi.
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem tæplega 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall 80 - 100% Umsóknarfrestur 02.01.2019 Nánari upplýsingar Birna Óskarsdóttir, birnaos@landspitali.is, 825 5042 Helga Sif Friðjónsdóttir, helgasf@landspitali.is, 824 5973 LSH Göngudeild Kl v/Kleppsgarð 5 104 Reykjavík