Sérkennslustjóri – Dalskóli, leikskólahluti

 • Reykjavíkurborg
 • Dalskóli, Úlfarsbraut 118-12
 • 07/12/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Dalskóli - Almennt

Sérkennslustjóri óskast til starfa í Dalskóla leiksskólahluta.

Um er að ræða 75-100% stöðu sem er laus frá og með 1 janúar 2018.

Dalskóli er samrekinn grunnskóli, leikskóli og frístund í Úlfarsárdal. Í leikskólahluta Dalskóla eru starfandi 5 deildir og dvelja þar 97 börn samtímis. Í Dalskóla er lögð mikil áhersla á skapandi starf og er unnið í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Áhugahvöt barnanna fær að blómstra og er hvert barn með persónumöppu þar sem skráningar við verk barnanna fá að njóta sín. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi verkefnum og sýningum á verkum barnanna í samvinnu við Barnamenningarahátíð Reykjavíkurborgar. Leikskólahlutinn hefur fengið hvatningarverðlaun Skóla og frístundasviðs fyrir skemmtileg og skapandi verkefni.

Í leikskólahluta er unnið eftir hugmyndum kennsluverkefnisins „leikur að læra" þar sem börn læra í gengum leikinn í hópum og á eigin forsendum. Yngri börnin vinna mikið með málörvun og er notast við kennsluverkefnið „Lubbi finnur Málbeinið"

Auk þess erum við að vinna með vináttuna í gegnum „Vináttu, forvarnarverkefni Barnaheilla gegn einelti" fyrir leikskóla.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Yfirumsjón með gerð verkefna og gerð einstaklingsnámskráa.
 • Yfirumsjón með samskiptum við foreldra, sérkennsluráðgjafa og aðra sem koma að sérkennslu.
 • Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við foreldra og starfsmenn.
 • Að veita börnum með sérþarfir leiðsögn og stuðningsumsjón með skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslu í samráði við leikskólastjóra

Hæfniskröfur

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg.
 • Reynsla af sérkennslu.
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
 • Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
 • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 20.12.2018
Ráðningarform: Timabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir í síma 6648371 og tölvupósti sigrun.asta.gunnlaugsdottir@rvkskolar.is.

Dalskóli
Úlfarsbraut 118-12
113 Reykjavík