Ljósmóðir - Heilsugæslan Glæsibæ

  • Heilsugæslan
  • 07/12/2018
Fullt starf / hlutastarf Heilbrigðisþjónusta

Um starfið

Ljósmóðir óskast til starfa við Heilsugæsluna Glæsibæ. Um er að ræða 100% ótímabundið starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánari samkomulagi. Leitað er að ljósmóður sem hefur áhuga á að taka þátt í þverfaglegu starfi í öflugu teymi heilbrigðisstarfsfólks. Á Heilsugæslunni Glæsibæ starfa ljósmæður og hjúkrunarfræðingar í samvinnu við aðrar heilbrigðisstéttir. Heilsugæslunni er ætlað að veita íbúum almenna, samfellda og aðgengilega heilbrigðisþjónustu. Starfsemi heilsugæslunnar er í örri framþróun þar sem áhersla er lögð á náið samstarf fagstétta og teymisvinnu. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst í verkefnastjórn í mæðravernd og vinnu í ung- og smábarnavernd ásamt hjúkrunarmóttöku. Markmið með mæðravernd heilsugæslunnar er m.a. að stuðla að heilbrigði móður og barns, veita stuðning og ráðgjöf, greina áhættuþætti og veita fræðslu um meðgöngu og fæðingu. Í ung- og smábarnavernd er fylgst með heilsu og þroska barna frá fæðingu til sex ára aldurs. Hjúkrunarmóttaka sinnir fólki á öllum aldri þar sem er tekið á móti bráðaerindum í opinni móttöku, í bókaðri móttöku er tekið á móti erindum s.s. ferðamannaheilsuvernd og sárameðferð. Einnig er boðið upp á lífsstíls- og sykursýkisráðgjöf.

Hæfnikröfur

- Íslenskt hjúkrunarleyfi skilyrði - Starfsleyfi sem ljósmóðir - Reynsla af vinnu á fæðingardeild og/eða meðgöngudeild kostur - Reynsla sem ljósmóðir á heilsugæslustöð æskileg - Reynsla á vökudeild eða barnaspítala kostur - Góð þekking/próf í brjóstaráðgjöf - Góð færni í mannlegum samskiptum - Sjálfstæði í starfi - Góð íslenskukunnátta skilyrði

Nánari Lýsing

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um menntun og staðfest afrit af opinberu starfsleyfi. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 27.12.2018

Nánari upplýsingar veitir

Jóhanna Eiríksdóttir - johanna.eiriksdottir@heilsugaeslan.is - 513 5700

HH Glæsibæ hjúkrun
Álfheimum 74
104 Reykjavík

Sækja um starf »