Leikskólakennari - Ægisborg

  • Reykjavíkurborg
  • Leikskólinn Ægisborg, Ægissíðu 104
  • 07/12/2018
Fullt starf Kennsla

Um starfið

Leikskólinn Ægisborg

Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur.

Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Helstu áherslur starfsins hnitast í kringum leik, læsi, hreyfingu og lýðræði og eru kjörorð leikskólans virðing og gleði. Námskrá Ægisborgar og fjölmargar aðrar upplýsingar um leikskólann má finna á netinu: www.aegisborg.is.

Starfið er laust 2. janúar 2019 eða eftir samkomulagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara og stefnu og skipulagi Ægisborgar undir stjórn deildarstjóra, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi.

Hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun.
  • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg.
  • Færni í samskiptum.
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.

Starfshlutfall: 100%
Umsóknarfrestur: 21.12.2018
Ráðningarform: Ótímabundin ráðning
Nafn sviðs: Skóla- og frístundasvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Birgisdóttir í síma 551-4810 og tölvupósti sigrun.birgisdottir@reykjavik.is.

Leikskólinn Ægisborg
Ægissíðu 104
107 Reykjavík