Samorka - Fagsviðsstjóri

 • Intellecta
 • 08/12/2018
Fullt starf Sérfræðingar

Um starfið

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum og spennandi verkefnum í heimi orku- og veitumála. Um er að ræða skemmtilegt starf fyrir einstakling sem hefur  áhuga á að leiða faglegt starf samtakanna, sinna þekkingarmiðlun og samskiptum við stjórnvöld.

Upplýsingar um fyrirtækið

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um land allt. Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur. Samorka er aðili að Samtökum atvinnulífsins og er staðsett í Húsi atvinnulífsins að Borgartúni 35. Í starfinu felst tækifæri til að vinna náið með ýmsum sérfræðingum aðildarfyrirtækja Samorku auk sérfræðinga annarra samtaka í Húsi atvinnulífsins.

Nánari upplýsingar má sjá á: www.samorka.is 

Helstu verkefni

 

 • Móta starfsumhverfi orku- og veitugeirans 
 • Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa á vettvangi samtakanna
 • Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir
 • Umsjón með ráðstefnum um málefni orku- og veitugeirans
 • Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki
 • Faglegur stuðningur við ýmis verkefni innan orku- og veitugeirans
 • Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 

 • Háskólamenntun á sviði verkfræði/tæknifræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking á orku- og veitugeiranum er kostur
 • Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Færni í markvissri framsetningu upplýsinga
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku

 

Aðrar upplýsingar

Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku (pall@samorka.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknarfrestur er til og með 9. janúar 2019. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.