FRAMKVÆMDASTJÓRI - SSH

 • Hagvangur
 • 08/12/2018
Fullt starf Sérfræðingar Skrifstofustörf Stjórnendur

Um starfið

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu  eru pólitískur og faglegur samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

Megináherslur og verkefni í starfi SSH snúast um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, samgöngumál, rekstur byggðasamlaga og skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins, sem og tilfallandi verkefni sem tengjast samstarfi sveitarfélaganna hverju sinni.

Fjölbreytt verkefnaflóra er að talsverðu leyti leyst í samstarfi við utanaðkomandi ráðgjafa og sérfræðinga, og á hverjum tíma eru starfandi verkefna- og samráðshópar vegna margvíslegra samstarfsverkefna aðildarsveitarfélaganna.

Hlutverk framkvæmdastjóra SSH er að vinna með stjórn samtakanna að framgangi og farsælli úrvinnslu verkefna sem tengjast ofangreindu, auk samskipta við ráðuneyti, opinberar stofnanir og einstök aðildarsveitarfélög samtakanna.

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu  eru pólitískur og faglegur samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

Megináherslur og verkefni í starfi SSH snúast um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, samgöngumál, rekstur byggðasamlaga og skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins, sem og tilfallandi verkefni sem tengjast samstarfi sveitarfélaganna hverju sinni.

Fjölbreytt verkefnaflóra er að talsverðu leyti leyst í samstarfi við utanaðkomandi ráðgjafa og sérfræðinga, og á hverjum tíma eru starfandi verkefna- og samráðshópar vegna margvíslegra samstarfsverkefna aðildarsveitarfélaganna.

Hlutverk framkvæmdastjóra SSH er að vinna með stjórn samtakanna að framgangi og farsælli úrvinnslu verkefna sem tengjast ofangreindu, auk samskipta við ráðuneyti, opinberar stofnanir og aðildarsveitarfélög samtakanna.

 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) óska eftir að ráða framkvæmdastjóra.

Meginþættir starfsins eru:

 • Ábyrgð á fjármálum, starfsmannahaldi  og daglegum rekstri skrifstofu SSH
 • Ábyrgð á stjórnsýslulegri meðferð svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og sameiginlegri vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins
 • Mótun og umsjón með vinnslu verkefna sem tengjast sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins og þróun tölfræðigagna
 • Umsjón með eigendavettvangi byggðasamlaga
 • Ráðning og samskipti við ráðgjafa, verkefnisstjóra og sérfræðinga sem koma að verkefnum sem unnin eru á vettvangi samtakanna
 • Samskipti við aðildarsveitarfélög vegna samstarfsverkefna sem eru í gangi hverju sinni
 • Hagsmunagæsla gagnvart löggjafar- fjárveitingar- og framkvæmdavaldi

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
 • Þekking og reynsla á rekstri og starfsemi sveitarfélaga
 • Þekking og reynsla af stjórnun og stefnumótun
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar, traust og trúverðugleiki
 • Hæfni í að  tjá sig í ræðu og riti
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku, kunnátta í Norðurlandamáli kostur

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson thorir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 31. desember 2018   Sækja um